Praktijk voor psychotherapie en familiale bemiddeling

Beste bezoeker,

Momenteel is deze site onder constructie. De informatie die u hier vindt is nog steeds correct, maar niet meer volledig. U kan terecht op www.hetknooppunt.be voor gegevens over Elke Verlaenen en Isabel Vangelder en voor informatie over onze werkwijze en visie wat betreft bemiddeling en therapie.

Alvast bedankt voor uw begrip,

Elke en Isabel

Estribo’ is het Spaanse woord voor ‘steunmuur’ of ‘stijgbeugel’. In onze praktijk willen we een aanbod doen ter ondersteuning van iedereen die zich in een moeilijke situatie bevindt, en meer bepaald naar mensen met een vraag naar psychotherapie en familiale bemiddeling. Hierbij kiezen we voor ‘dialoog’ in de meest ruime betekenis van het woord, zowel tussen mensen als op het vlak van de innerlijke dialoog. Net in het luisteren naar de eigen of elkaars noden en behoeften, is een draagvlak te vinden voor nieuwe mogelijkheden.

Elke Verlaenen is master in de klinische psychologie (optie kind, jeugdige en gezin) en in de criminologie. Zij heeft altijd in de sociale sector gewerkt en heeft daarin veel ervaring opgedaan in het werken met jongeren en gezinnen waar conflicten een conditio sine qua non zijn. Na ook bijna 10 jaar advies verstrekt te hebben aan de rechtbank in het kader van moeilijke echtscheidingssituaties, raakte zij meer en meer overtuigd van de kracht van bemiddeling, waarbij partijen de problemen samen en met elkaar oplossen. Zij volgde een bijkomende opleiding tot familiaal bemiddelaar bij Mediv en behaalde haar erkenning bij de federale bemiddelingscommissie in 2012.
(elke.verlaenen@estribo.be )

 

Isabel Vangelder is psychotherapeute in de interactionele vormgeving, familiaal bemiddelaar en gezinswetenschapper.

Binnen ‘Estribo’ neem ik de individuele therapie, de relatietherapie en de kinder- en jongerentherapie voor mijn rekening. Ook geef ik begeleiding/bemiddeling aan ex-partners die vastlopen in de bemiddeling en in het ouderschap na de (echtscheiding).

Een overzicht van mijn opleidingen en ervaringen: 

 • Bachelor in sociaal-agogisch werk, HUB, campus gezinswetenschappen
 • Postgraduaat Familiale bemiddeling, KHLeuven
 • Psychotherapeutopleiding in de Interactionele Vormgeving; individuele therapeut, relatietherapeut, kinder -en jongerentherapeut, Educatieve academie, Antwerpen
 • Verdieping contextuele therapie, Educatieve Academie, Antwerpen
 • Training Alexanderconcept bij Ander Leven in Nederland
 • Master in de klinische psychologie in opleiding, Vrije Universiteit Brussel
 • Psych-k in opleiding, Voluit leven
 • Medewerker Netwerk Leerrecht, Leuven
 • Medewerker sociale onderzoeken voor de rechtbank
 • Zelfstandige psychotherapeut bij Estribo, praktijk voor Psychotherapie en Familiale bemiddeling.
 • Samenwerkingsplatform Het Knooppunt 

Zolang ik me herinner heb ik interesse in mensen en hun ‘bezieling’. Zaken waar volwassenen, kinderen en jongeren mee bezig zijn, hoe ze zich voelen, welke dromen ze koesteren, … zijn vragen die me danig boeien. Vanuit deze interesse ben ik mij gaan scholen in psycho-therapeutisch werk

Ik ben gestart met een opleiding sociaal-agogisch werk aan de Hogere Universiteit Brussel, campus gezinswetenschappen. Hier werd ik opgeleid in verschillende domeinen. Psychologie, sociologie, pedagogie, psychiatrische stoornissen, systeemtheorie, bemiddeling, … kwamen aan bod. Het kind in een (kern)gezin stond hierbij centraal.

Na deze opleiding kreeg ik een job aangeboden (Netwerk Leerrecht) in een Time-out project dat jongeren begeleidt die vastlopen in hun schools traject. Bij een aantal van deze jongeren wordt hun functioneren verstoord door psychologische problematieken. Ik ervoer dat ik dieper wou ingaan op deze problemen en mensen wou begeleiden in hun zoektocht naar een beter functioneren en een rijker leven.Deze ervaring inspireerde me tot het volgen van een 4-jarige opleiding aan de Educatieve Academie in Antwerpen. Deze psychotherapieopleiding in de Interactionele Vormgeving, kortweg I.V, is een integraal model dat verschillende stromingen (systeemtheorie, NLP, gestalttheorie, contextuele theorie, gedragstheorie, interactionele vormgeving, …) combineert. Vanuit deze verschillende theorieën worden er inzichten verworven en interventies gegenereerd. In I.V. worden deze verschillende invalshoeken samengebracht in een integratief model. De therapeut kiest wat past bij de persoon van de cliënt, afhankelijk van de hulpvraag en de noden.

Gelijktijdig kwam ik in contact met conflictueuze echtscheidingssituaties (door sociaal onderzoek via de rechtbank). De impact van dit conflict binnen het gezin is nefast voor het welbevinden van de betrokken kinderen.Met als doel (ex)partners beter te leren communiceren en hen te begeleiden in het maken van standvastige afspraken, volgde ik een postgraduaat in Familiale Bemiddeling aan de Katholieke Hogeschool Leuven.

In het kader van chronische pijn en chronische vermoeidheid, volgde ik een training van het Alexanderconcept bij Ander Leven in Nederland.

Momenteel volg ik een traject binnen de Masterpleiding van Klinische Psychologie aan de Vrije Universiteit Brussel en een opleiding psych-k bij Vrij voluit leven.

Ik ben lid van de beroepsvereniging VVTIV en volg op regelmatige basis intervisie en supervisie.

(isabel.vangelder@estribo.be )